БАЙК ЗА ЧЕПЪН XCM 66 КМ

Състезание по планинско колоездене в дисциплината XCM организирано от Магазини СТЕНАТА и СК Veloraptor

Правила (Наредба) за провеждане на състезанието

Tази година, благодарение подкрепата на велоклуб Veloraprtor, велосъстезанието Байк за Чепън отново е част от календара на БФК с дисциплината XCM 66 km. Стартът на състезанието е на 27.04.2024 г. от центъра на град Драгоман

Трасе

66 км с D+1900 с двойно изкачване на най-високия връх на Чепън планина и в района около Драгоманско блато и подножието на Чепън. Теренът е разнообразен, на места каменист и скалист, по горски пътища и пътеки. Състои се от традиционното трасе 44 км с форма на осмица, с пресечна точка село Големо Малово, където има подкрепителен пункт и повторно минаване по трасето на малката обиколка от 23 км. Стартът и финалът са в центъра на Драгоман пред сградата на Общината. Движейки се по 44 км-овото трасе на един километър преди финиширане, при моста на магистралата, състезателите ще бъдат отклонявани надясно и по трасето на малката обиколка 23 км отново ще преминат през Петровски кръст, през село Големо Малово и ще финишират. Маркировката е с ярък спрей и жълти флагчета. Виж трак.

 

Регистрация: Оттук

 

Право на участие и изисквания

В Байк за Чепън XCM 66 км могат да взимат участие само състезатели с лиценз, които искат да участват в годишната ранглиста. Всеки завършил ще спечели точки валидни за ранглистата на БФК. Надпреварата в дисциплината ХСМ се провежда съобразно правилата на БФК за провеждане на MTB състезания.

Участниците между 15 и 18 години задължително разпечатват и попълват Декларация подписана и удостоверена от родител, която предоставят при получаването на състезателни номера.

ВАЖНО! Декларацията трябва да е нотариално заверена ИЛИ да се представи в присъствието на родителя. В случай, че нито едно от двете условия не е изпълнено, Учатникът НЯМА да бъде допуснат до състезанието!

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ:

Участникът следва да:

– е физически здрав;

– притежава необходимите умения, за да участва в състезанието и самото участие не е противопоказно на лекарско предписание;

– е запознат с рисковете, които могат да бъдат причинени от терена, екипировка, личното му физическо състояние, метеорологични условия, горски животни, дървета, автомобилен трафик, както и от действия на трети лица, които могат да му причинят наранявания, неимуществени и имуществени вреди;

– закачи състезателния си номер на видно място;

– е оборудван с каска.

Участникът се задължава да:

– спазва безусловно всички решения и разпореждания на организационния екип, упълномощените доброволци и отговорни лица, във всеки един момент от провеждането на събитието/състезанието, независимо дали касаят организацията на събитието или неговото лично участие в него, като постоянно да се грижи за и да пази собствената си сигурност и здраве, както и сигурността и здравето на всички около него, независимо дали участват в събитието или в други дейности или са наблюдатели или други.

– спазва стриктно правилата и мерките за безопасност и сигурност.

За гореописаното в точка ИЗИСКВАНИЯ КЪМ УЧАСТНИЦИТЕ от Общите условия, Участникът подписва, чрез отбелязване със задължителна отметка, нарочна Декларация, която е неразделна част от Общите условия. Самото отбелязване е по време на регистрацията и без поставянето на отметката, регистрацията и участието в състезанието Байк и Рън за Чепън 2024 НЯМА да бъде възможно. За участниците над 18 години НЯМА да е необходимо допълнително разпечатване на Декларацията на хартиен носител.

Важно е да се знае:

• Участието в дадена категория се определя според годините, които се навършват в текущата календарна година;

• Състезателите нямат право да променят състезателната си категория през конкретната календарна година.

• Минимален брой състезатели за дадена категория е 5 човека. При по-малко от 5 състезатели във възрастова група същата се обединява с горната или с най-близката с решение на главния съдия и/или организатора.

Възрастови категории и класирания:

1.1 XCM мъже

• Юноши 44 км – категорията обхваща състезатели на възраст между 15 и 18 години (родени 2006, 2007, 2008, 2009), които се състезават по традиционното трасе с дължина 44 км. +/-1200 м денивелация, с изминаване на цялото трасе под формата на осморка с начало и край – гр. Драгоман;

• Мъже ЕЛИТ 66 км – категорията обхваща състезатели на възраст над 18 години (родени 2005 и преди това) и с издаден съответен състезателен лиценз, които се състезават по удълженото трасе с дължина 66 км и +/-1900 м денивелация, с повторно преминаване през Петровски кръст и с начало и край – гр. Драгоман;

• Мъже Мастърс 66 км – категорията обхваща състезатели на възраст над 40 години и с издаден съответен състезателен лиценз. Преминават по удълженото трасе с дължина 66 км и +/-1900 м денивелация, с повторно преминаване през Петровски кръст и с начало и край – гр. Драгоман;

• Мъже Мастърс 66 км – категорията обхваща състезатели на възраст над 50 години и с издаден съответен състезателен лиценз. Преминават по удълженото трасе с дължина 66 км и +/-1900 м денивелация, с повторно преминаване през Петровски кръст и с начало и край – гр. Драгоман;

1.2 XCM жени

• Девойки 44 км – категорията обхваща състезатели на възраст между 15 и 18 години (родени 2006, 2007, 2008, 2009), които се състезават по традиционното трасе с дължина 44 км. +/-1200 м денивелация, с изминаване на цялото трасе под формата на осморка с начало и край – гр. Драгоман;

• Жени ЕЛИТ 66 км – категорията обхваща състезателки над 18 години (родени 2005 и преди това) и с издаден съответен състезателен лиценз, които се състезават по удълженото трасе с дължина 66 км и +/-1900 м денивелация, с повторно преминаване през Петровски кръст и с начало и край – гр. Драгоман;

• Жени Мастърс 66 км – категорията обхваща състезатели на възраст над 40 години и с издаден съответен състезателен лиценз, които се състезават по удълженото трасе с дължина 66 км и +/-1900 м денивелация, с повторно преминаване през Петровски кръст и с начало и край – гр. Драгоман;

Награди

Предметни награди за призовите места, осигурени от спонсорите и организаторите на състезанието.

Такси за участие – вижте информацията тук 

Програма –  тук 

Застраховка

На всички състезатели ще бъде направена застраховка за деня на състезанието, покриваща първа помощ и транспорт от ПСС.

ЗАДЪЛЖИТЕЛНА ЕКИПИРОВКА

– Собствен съд за вода. По пунктовете няма да има чаши.

– Изправен велосипед и каска за колоездене

ПРАВИЛА И МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ И СИГУРНОСТ:

– преценете внимателно и обективно собствените си способности. Подредете се на стартовата линия, отчитайки ги и без да създавате излишно сгъстяване в предните групи.

– движете се внимателно когато сте в група, отчитайки движенията на състезателите около вас. Пазете себе си и тях. Не изблъсквайте и не проявявайте агресия.

– Спазвайте Закона за Движение по пътищата когато пресичате пътища от републиканската или общинска пътна мрежа. Бъдете внимателни.

– Спазвайте препоръките и насоките на органите на реда.

– Отчитайте и се съобразявайте с особеностите на терена и атмосферните условия.

– Движете се по и следете маркираното трасе. В случай на загуба на маркировка се върнете до последната такава и се огледайте.

– В случай на спешна нужда се обадете на някой от посочените на състезателните номера телефонни номера.

– Пазете природата. Бъдете отговорни. Не изхвърляйте отпадъци.