С юбилейния старт на 16.10.2021 г. си поставихме за цел да разширим кампанията, като продължим подкрепата на СДП Балкани и АПБ за техните стойностни проекти във връзка с опазването на столетни дървета, обявяването на нови природни забележителности и запазването на уникални и важни местообитания, каквото несъмнено е и Драгоманското блато. Благодарение на вас, скъпи приятели, събрахме и дарихме 4000 лева!

 

Защо вековните дървета?

 

Вековните дървета са пазители на величието на българските гори. Те са неми свидетели на исторически събития и съхраняват народните традиции. Те са глътка въздух и зрителна наслада за неспокойния дух на градския човек.

 

В България има едва 2193 защитени вековни дървета. Много повече са старите дървета, които нямат институционална защита, а са заплашени от унищожаване заради строежи, сечи или липса на информираност.

Но колко всъщност знаем за вековните дървета около нас – в нашето населено място и как да ги защитим?

 

В отговора на този въпрос, ние от магазин Стената, виждаме решение и възможност да помогнем.Ще участваме в създаването на информационна банка за тези важни обекти и ще помогнем в процеса по тяхната регистрация. Във връзка с това 5лв от всяка стартова такса на годишното ни състезание Байк и Рън за Чепън 2021 ще бъдат предоставени на кампанията „Да съхраним вековните дървета на България“. И това е само начало!

 

За нас е важно да повишим и информираността за значението на столетните дървета, дърветата биотопи и природните забележителности край нас, които остават извън всякаква защита на закона, и са изложени на риск от недобросъвестни хора.

 

Тези дървета и природни забележителности са край нас, и тяхното опазване е от огромно значение за нашето бъдеще като граждани и българи, жива връзка с нашето минало. Помогни ни да обявим повече вековни дървета в България за защитени. Събираме данните за потенциалните вековни дървета от цялата страна, като информацията можеш да изпратиш на: priroda@parks.bg. Кампанията е част от съвместен проект на Асоциацията на парковете в България и Сдружение за дива природа БАЛКАНИ.

магазин Стената и БАЙК И РЪН ЗА ЧЕПЪН се променят. Участвай и Ти!