Регистрации за участие НЕ СЕ прехвърлят след 8.10.2021 г.