Трасе 44км

  • Бягане 44 км.  – Старт/Финал в центъра на Драгоман, пред сградата на Общината. В началото е изкачване към връх Петровски кръст, след което следва спускане към село Големо Малово. Оттам се продължава към Василовци, след това през Раяновци и отново се достига Големо Малово. Минава се покрай Драгоманското блато и се финишира. Посоката е еднаква с тази на колоездачите.
  • Колело 44 км. – Старт/Финал в центъра на Драгоман, пред сградата на Общината. В началото е изкачване към връх Петровски кръст, след което следва спускане към село Големо Малово. Оттам се продължава към Василовци, след това през Раяновци и отново се достига Големо Малово. Минава се покрай Драгоманското блато и се финишира. Посоката е еднаква с тази на бегачите.
Download file: Bike4chepan_44.gpx

Трасе 23км

  • Бягане 23 км.  – Старт/Финал в центъра на Драгоман, пред сградата на Общината. Тръгва се в посока връх Петровски кръст, след което е спускане към село Големо Малово и оттам покрай Драгоманското блато се влиза отново в града и се финишира. Посоката е еднаква с тази на колоездачите, по часовниковата стрелка.
  • Колело 23 км. – Старт/Финал в центъра на Драгоман, пред сградата на Общината. Тръгва се в посока връх Петровски кръст, след което е спускане към село Големо Малово и оттам покрай Драгоманското блато се влиза отново в града и се финишира. Посоката е еднаква с тази на бегачите, по часовниковата стрелка.
  • Дуатлон 23 км + 23 км – Дуатлонистите стартират с колоездачите и изминават 23 км-вото трасе. След финиширане, оставят колелото и изминават същото трасе отново с бягане.
Download file: Bike4chepan_23.gpx