Десетото юбилейно издание  на „Байк и рън за Чепън – Адреналин с Кауза 2“ е със старт на 17.04.2021 г. Вече десет години състезанието е с мисия за подкрепа на активния начин на живот ведно с отговорно отношение към природата. С деветото издание стартирахме и кампания  за запазване и защита на Драгоманското блато. Под надслов „Адреналин с кауза“, състезанието успя да генерира над 3200 лева, за възстановяване щетите от големия пожар на 23.01.2020г. в Драгоманското блато. БЛАГОДАРИМ ВИ ПРИЯТЕЛИ!

С юбилейния старт на 17.04.2021 г., ние – организаторите от магазини Стената и Община Драгоман – си поставяме за цел да разширим кампанията, като продължим подкрепата на СДП Балкани и Българска Фондация Биоразнообразие за техните стойностни проекти във връзка с опазването на столетни дървета, обявяването на нови природни забележителности и запазването на уникални и важни местообитания, каквото несъмнено е и Драгоманското блато.

И още – показване, нагледно, как едно състезание може да бъде отговорно и щадящо природата.

Защо Драгоманското блато?

Драгоманското блато е единственото карстово блато в България и е най-голямата естествена влажна зона и находище на гнездящи водолюбиви птици в близост до София. Заедно с Чепън планина, то е определено за представително местообитание от европейско значение за опазване на биологичното разнообразие. Включено е в списъка на орнитологично важните места, като част от комплекса „Влажни ливади – Раяновци“, а също и в европейската система от защитени територии NATURA 2000.

 За нас, като социално отговорна и екологично ориентирана компания, каузата за опазването на природата в България е от първостепенно значение и вярваме в необходимостта от малките стъпки в тази насока. БАЙК И РЪН ЗА ЧЕПЪН – Адреналин с КАУЗА е точно такава стъпка.

Призоваваме всички, които желаят,  да се включат във възстановяването и запазването на това уникално място – Драгоманското блато.