На 17 октомври ще се проведе деветото издание на „Байк и рън за Чепън – Адреналин с Кауза“. Тази година състезанието има кауза и тя е набиране на средства за възстановяването на инфраструктурата на изпепеленото Драгоманско блато.

Mагазини СТЕНАТА и Сдружение за дива природа БАЛКАНИ се обединяват около идеята за възстановяване на част от инфраструктурата на Драгоманското блато – едно от 11-те световно значими орнитологично важни места в България, което на 22 януари претърпя унищожителен пожар. Целта е да бъдат събрани средства за най-неотложните дейности в рамките на по-голямата кампания на Сдружение за дива природа Балкани, за възстановяване на щетите от пожара.

Пет лева от всяка стартова такса за състезанието ще бъдат дарени за  възстановяване на моста, отвеждащ към вишката за наблюдение на птичето богатство!  А от 15 юли в магазини СТЕНАТА ще намерите уникален BUFF със специален дизайн, посветен на Драгоманското блато. Купувайки този BUFF, вие подкрепяте „Сдружение за дива природа Балкани“ във възстановяването на Драгоманското блато. От стойността на всеки закупен BUFF ще бъдат дарени 50% на сдружението.

Същият BUFF ще получат и всички участници на състезанието Байк и Рън за Чепън – Адреналин с Кауза.

Защо Драгоманското блато?

Драгоманското блато е единственото карстово блато в България и е най-голямата естествена влажна зона и находище на гнездящи водолюбиви птици в близост до София. Заедно с Чепън планина, то е определено за представително местообитание от европейско значение за опазване на биологичното разнообразие. Включено е в списъка на орнитологично важните места, като част от комплекса „Влажни ливади – Раяновци“, а също и в европейската система от защитени територии NATURA 2000.

 За нас, като социално отговорна и екологично ориентирана компания, каузата за опазването на природата в България е от първостепенно значение и вярваме в необходимостта от малките стъпки в тази насока. БАЙК И РЪН ЗА ЧЕПЪН – Адреналин с КАУЗА е точно такава стъпка.

 

Призоваваме всички, които желаят,  да се включат във възстановяването и запазването на това уникално място – Драгоманското блато.

Можете да го направите по няколко начина:

        Като подкрепите Сдружение за дива природа БАЛКАНИ директно чрез дарение или друг вид помощ на http://balkani.org/donate

        Като закупите уникалния BUFF от нашите магазини

        Като се запишете за участие в Байк и Рън за Чепън – Адреналин с Кауза

        Като споделяте и разпространявате информация за каузата и състезанието Байк и Рън за Чепън – Адреналин с кауза, което организираме.