КАУЗА 2023: ЗАПАЗВАМЕ ВЕКОВНИ ЕКОСИСТЕМИ ЧРЕЗ МОБИЛНО ПРИЛОЖЕНИЕ

През 2021 Байк и Рън за Чепън събра от регистрации над четири хиляди лева, които дари на Асоциацията на парковете в България за старта на кампания за картиране и опазване на вековните дървета в България. През 2023 г. отново ще дарим 5 лева от всяка регистрация за тази кампания, като ще разчитаме на съдействието на всеки за популяризиране на мобилното приложение и ангажиране на възможно най-голям брой българи от всички възрасти.

ЗАЩО Е ВАЖНА КАУЗАТА

Всяко вековно дърво е свидетел на едно пътуване във времето, то е глас от една друга епоха, и екосистема само за себе си. Нищожна част от тези дървета са картирани, а още по-малка част от тях поставени под закрилата на Закона за биоразнообразието. Като природно, а и културно наследство, те представляват огромен потенциал за развитието на приключенския и алтернативен туризъм като цяло.

Вековните дървета често са жертва на унищожение от иманяри, бракониери или недобросъвестни земеделски и горски стопани. Отсъствието им от картите, на които почиват общите устройствени планове често е причина, те да се явяват на терен препятствие за вече трасирани нови пътище и техническа инфраструктура.

МОБИЛНОТО ПРИЛОЖЕНИЕ

Чрез специална апликация за смартфон ще картираме на терен вековни дървета (https://play.google.com/store/apps/details?id=com.save.oldtrees), което да позволи визуализацията им на публичната платформа за вековните дървета в уеб-сайта http://vekovni.gori.bg. На платформата всяко дърво се визуализира и записва с местоположение, снимки, данни и статут за всяко дърво, както и име на подател. Отбелязването и популяризирането чрез тази платформа на вековните дървета като природни феномени и туристически атракции ще спомогне не само за образованието и повишаване на природосъобразното самосъзнание на обществото, но и за непосредствената защита на тези дървета и самите вековни гори, като резултат от завишения обществен интерес към тях.

ЦЕЛ

Веднъж картирани, се предприемат стъпки за обявяване на дърветата за защитени обекти на природното наследство, като се създава досие, изяснява се собственост на терена и прочие. В рамките на 2021-ва година няколко десетки дървета бяха обявени за защитени. Но вековните дървета са хиляди, затова нека продължим и ускорим тази стъпка и да запазим вековните гори.

Регистрирайте се за участие в пролетното 12-то издание на БАЙК И РЪН ЗА ЧЕПЪН 2023.

Имаме и Адреналин, имаме и Кауза.

Нека правим Добро!